Modernleşen Türkiye’nin Tarihi kitabından ilginç bir bölüm

0
1230
Ankara Kafası Özel Ders ve Eğitim Koçluğu

Erik Jan Zürcher’in Modernleşen Türkiye’nin Tarihi adlı kitaptan eğitim üzerine bir bölüm:


Mahmut’un reformlarının başarısı için fonların temininden sonraki ikinci en önemli koşul, reformları yürütebilecek bir kadronun oluşturulmasıydı. Avrupa’yı, Avrupa’nın bilim ve teknolojisini ve bir Avrupa dilini bilen Osmanlılara büyük ihtiyaç vardı.

Modern anlamdaki bir resmî eğitim söz konusu olduğunda, ordu diğer Osmanlı kurumlarının çok ilerisindeydi. 1827’de modern tıbbın öğretildiği askerî bir tıp okulu kuruldu: Eski Yunan tıbbının halen bilimsel tıp olarak kabul edildiği bir toplumda bu okul, devrimci potansiyeli olan bir yenilikti. Modern tıp, biyoloji ve fizik çalışmak, öğrencilere kaçınılmaz olarak akılcı ve pozitivist bir zihniyet aşılamıştı ve askerî tıp okulu, bu yüzyılda sonradan olağanüstü sayıda reformcu düşünür, yazar ve eylemci yetiştirecekti. 1831’de bir askerî müzik okulu ve 1834’te İstanbul’un Maçka semtinde bir harp okulu kuruldu. Sonradan Pangaltı semtine taşınacak ve başka bazı okulları da içerek olan bu okul, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilerdeki kadrolarının ve İmparatorluğun yerini alacak olan çeşitli ulus devletlerin kadrolarının oluşmasında çok önemli bir rol oynayacaktı. Bu yeni okulların hepsinde, yabancı eğitmenlerin rolü çok önemliydi ve bir Batı dilini (genellikle Fransızca) bilmek bir önkoşuldu.


Ankara Kafası Özel Ders ve Eğitim Koçluğu

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER

*